Arktisk senter for ubemannede fly – ASUF

 

Om Arktisk senter for ubemannede fly – ASUF

ASUF bruker ubemannede fly til beredskap, miljøovervåking og næringsflyvning i Arktis. Det nye senteret skal også bidra til økt sikkerhet i tilknytning til ambulanse, rednings- og politioperasjoner. ASUF tilbyr utdanning, kursing, forskning og operative tjenester.

Les mer om oss

Våre aktiviteter

ASUF utvikler kommunikasjonssystem, sensorer og instrumenter, algoritme- og analyseverktøy, navigasjons- og kontrollsystemer og tester nye materialer og tilpassing til kaldt og ekstremt klima.

Les mer om våre aktiviteter

 

Nyheter

Back to top