Utdanning

Institutt for Ingeniørvitenskap og sikkerhet ved UiT Norges arktiske universitet (Campus Tromsø) koordinerer arbeidet med kurs og utdanning for sertifisering av piloter og operatører av ubemannede luftfartøy.

Ingeniørutdanning – lær teknologien bak dronene

Vil du være med på å bidra i en ny og voksende bransje? Ønsker du en kompetanse som svært få har, men som samtidig er sterkt etterspurt? Studerer du droneteknologi har du muligheten til å gjøre akkurat det! Bruk av sivile droner har økt betraktelig de siste årene. Droner brukes i dag blant annet i foto- og filmoppdrag, søk og redning, kartleggings- og prosjekteringsarbeid og ikke minst innen forskning, f.eks innen miljøovervåkning.

Det forventes at ubemannede fly i fremtiden vil bli enda mer etterspurt til en rekke formål og hos ulike bransjer som driver virksomhet i Arktis. Det gjelder for eksempel miljø- og klimaforskning, skredovervåking, skipstrafikk, energiforsyning, turisme, petroleum og sjømatnæringen.

Industrien trenger kompetanse og forskning for å utvikle nye tjenester og analysere data. I en ny høyteknologisk industri der det pågår en voldsom teknologisk utvikling, er det gode muligheter for entreprenørskap. For å kapre nisjer her har industrien et behov for gode ingeniører og forskere.

Norges Arktiske Universitet (UiT) vil bygge avanserte studier som møter behovene til industrien. Profesjonsutdanningen skal dekke behovene til selskaper som opererer ubemannede fly. Fokus vil være enkel fjernmåling og fotogrammetri, automasjon og elektronikk, samt sikkerhetsvurdering og formalkrav.

Universitetet utvikler utdanningsporteføljen innen droneteknologi ved hjelp av midler fra Forskningsrådets prosjektet Arctic Earth Observation and Surveillance Technologies.

Studieplan: Droneteknologi – bachelor (ingeniør) 

Kontaktperson: Håvard Mjøen

RPAS-pilot

Luftfartstilsynet forvalter og utvikler regelverket for sivil luftfart i Norge, herunder trafikk med ubemannede småfly.

Kravene og utdanningsoppleggene for RPAS-piloter er under utvikling.

Her finner du Luftfartstilsynets FAQ om RPAS.

 

Back to top